ข้อมูลรหัสภาพ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
1.7.11 ดวงจันทร์เสี้ยว หรือดวงจันทร์ครึ่งดวงกับวัสดุที่ผลิตขึ้นหรือผลิตภัณฑ์ 1
1.7.12 ดวงจันทร์เสี้ยว หรือดวงจันทร์ครึ่งดวงกับลวดลายเขียน ปั้น หรือสลักอื่น ๆ 1
1.7.19 ดวงจันทร์เสี้ยว หรือดวงจันทร์ครึ่งดวงหลายดวง 1
1.7.20 ดวงจันทร์เสี้ยว หรือดวงจันทร์ครึ่งดวงที่เป็นหน้าคนหรือหัวสัตว์ 1
1.7.22 ลูกโลก ดวงจันทร์ 1
1.7.3 ดวงจันทร์เต็มดวงที่เป็นหน้าคนหรือหัวสัตว์ 1
1.7.6 ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงจันทร์ครึ่งดวง 1
1.7.7 ดวงจันทร์เสี้ยว หรือดวงจันทร์ครึ่งดวงกับมนุษย์หรือส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ 1
1.7.8 ดวงจันทร์เสี้ยว หรือดวงจันทร์ครึ่งดวงกับสัตว์ 1
1.7.9 ดวงจันทร์เสี่ยวหรือดวงจันทร์ครึ่งดวงกับพืช 1
10 ยาสูบ อุปกรณ์สำหรับผู้สูบยาสูบ ไม้ขีดไฟ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการเดินทาง 1
10.1 ยาสูบ อุปกรณ์สำหรับผู้สูบยาสูบ ไม้ขีดไฟ 1
10.1.1 ยาสูบ 1
10.1.10 อุปกรณ์สำหรับผู้สูบยาสูบ ไม้ขีดไฟ 1
10.1.11 ไปป์ กล้องบุหรี่ กล้องซิการ์ 1