ข้อมูลดวงจันทร์เสี้ยว หรือดวงจันทร์ครึ่งดวงกับมนุษย์หรือส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.7.7 ดวงจันทร์เสี้ยว หรือดวงจันทร์ครึ่งดวงกับมนุษย์หรือส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ 29/09/2562