ข้อมูลรหัสภาพ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
9.5.12 กระดุม 1
9.5.16 แพทเทิร์นสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้า 1
9.5.2 เข็มเย็บผ้า 1
9.5.25 อุปกรณ์การเย็บอื่น ๆ ที่ไม่ได้จำแนกอยู่ใน 9.5.1 ถึง A 9.5.8ซิป 1
9.5.3 เข็มถักนิตติ้ง 1
9.5.5 ปลอกสวมนิ้ว 1
9.5.6 เข็มถักโครเซท์ 1
9.5.7 ตะขอเกี่ยว 1
9.5.8 เข็มกลัด 1
9.7 หมวก 1
9.7.1 หมวก 1
9.7.21 หมวกกันภัย 1
9.9 รองเท้า 1
9.9.1 รองเท้า 1
9.9.11 รองเท้ากีฬา 1