ข้อมูลรหัสภาพ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
10.1.12 มอระกู่ หรือ บ้องกัญชา 1
10.1.14 ที่ทำความสะอาดไปป์ 1
10.1.15 ที่ตัดซิการ์ 1
10.1.16 โถใส่ยาเส้น 1
10.1.17 ถุงใส่ยาเส้น 1
10.1.18 ไฟแช็ค 1
10.1.19 ที่เขี่ยบุหรี่ 1
10.1.20 ไม้ขีดไฟ 1
10.1.25 อุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับผู้สูบยาสูบ 1
10.1.3 ซิการ์ 1
10.1.5 บุหรี่ 1
10.3 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการเดินทาง พัด กระเป๋า 1
10.3.1 ไม้เท้า ร่ม ร่มกันแดด 1
10.3.10 กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง หีบเดินทาง 1
10.3.14 ที่รัดกระเป๋าเดินทางหรือหีบเดินทาง 1