ข้อมูลดวงจันทร์เสี้ยว หรือดวงจันทร์ครึ่งดวงกับลวดลายเขียน ปั้น หรือสลักอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.7.12 ดวงจันทร์เสี้ยว หรือดวงจันทร์ครึ่งดวงกับลวดลายเขียน ปั้น หรือสลักอื่น ๆ 29/09/2562