ข้อมูลดวงจันทร์เสี้ยว หรือดวงจันทร์ครึ่งดวงที่เป็นหน้าคนหรือหัวสัตว์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.7.20 ดวงจันทร์เสี้ยว หรือดวงจันทร์ครึ่งดวงที่เป็นหน้าคนหรือหัวสัตว์ 29/09/2562