ข้อมูลรหัสภาพ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
10.3.16 กระเป๋าเดินทาง หีบเดินทาง 1
10.3.25 เครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ เกี่ยวกับการเดินทาง 1
10.3.7 พัด,พัดโบก,ตาละปัดพระ 1
10.5 สิ่งของที่ใช้ในห้องสุขา กระจกเงา 1
10.5.1 แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 1
10.5.11 ที่ตัดผม 1
10.5.13 หวี 1
10.5.15 สิปสติค 1
10.5.17 กระจกเงา 1
10.5.19 สเปรย์สำหรับวัตถุประสงค์ในห้องน้ำ 1
10.5.21 สบู่ 1
10.5.22 เครื่องสำอางอื่น ๆ 1
10.5.25 สิ่งของและผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้ในห้องสุขาและห้องน้ำ 1
10.5.4 อุปกรณ์โกนหนวด 1
10.5.5 มีดโกน ใบมีดโกน 1