ข้อมูลรหัสภาพ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
10.5.8 มีดโกนไฟฟ้า 1
10.5.9 แปรงโกนหนวด 1
11 เครื่องใช้ในครัวเรือน 1
11.1 มีด ส้อม และช้อน เครื่องและเครื่องใช้ในครัว 1
11.1.1 มีด ส้อม และช้อน 1
11.1.10 เครื่องและเครื่องใช้ในครัว 1
11.1.11 กรวย 1
11.1.13 เครื่องกรอง กระชอน ตะแกรงร่อน แร่ง 1
11.1.14 ที่เปิดกระป๋อง ที่เปิดขวด ที่ขันจุกไม้คอร์ก 1
11.1.15 เครื่องบด เครื่องผสมอาหาร 1
11.1.17 เขียง 1
11.1.18 ที่กรองกาแฟ 1
11.1.19 ครก 1
11.1.25 เครื่องและเครื่องใช้ในครัวประเภทอื่น ๆ 1
11.1.6 ตะเกียบ 1