ข้อมูลดวงจันทร์เสี้ยว หรือดวงจันทร์ครึ่งดวงหลายดวง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.7.19 ดวงจันทร์เสี้ยว หรือดวงจันทร์ครึ่งดวงหลายดวง 29/09/2562