ข้อมูลรหัสภาพ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
9.9.15 รอยประทับของรองเท้า 1
9.9.17 ส่วนอื่น ๆ ของรองเท้า 1
9.9.7 รองเท้าบู๊ต 1