ข้อมูลยาสูบ อุปกรณ์สำหรับผู้สูบยาสูบ ไม้ขีดไฟ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการเดินทาง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10 ยาสูบ อุปกรณ์สำหรับผู้สูบยาสูบ ไม้ขีดไฟ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการเดินทาง 29/09/2562