ข้อมูลดวงจันทร์เต็มดวงที่เป็นหน้าคนหรือหัวสัตว์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.7.3 ดวงจันทร์เต็มดวงที่เป็นหน้าคนหรือหัวสัตว์ 29/09/2562