ข้อมูลดวงจันทร์เสี้ยว ดวงจันทร์ครึ่งดวง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.7.6 ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงจันทร์ครึ่งดวง 29/09/2562