ข้อมูลรหัสภาพ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
1.13.1 ท้องฟ้าจำลอง การโคจรของดวงดาว แบบจำลองอะตอม 1
1.15 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 1
1.15.1 รุ้ง 1
1.15.11 เมฆ หมอก ไอ ควัน 1
1.15.13 ฝน ลูกเห็บ 1
1.15.14 แอ่งน้ำ 1
1.15.15 หยดน้ำ 1
1.15.17 หิมะ เกล็ดหิมะ หรือผลึกหิมะ 1
1.15.19 หยาดน้ำแข็ง หินย้อย หินงอก ผลึกแร่ 1
1.15.21 ฟอง มวลที่เป็นฟอง 1
1.15.24 คลื่น 1
1.15.25 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่น ๆ ที่ไม่ได้จำแนกไว้ในหมวดหรือประเภทอื่น ๆ 1
1.15.3 ฟ้าแลบ/ฟ้าผ่า สายฟ้า 1
1.15.5 เปลวเพลิง 1
1.15.7 ประกาย การระเบิด พลุที่ระเบิด 1