ข้อมูลชนิดแห่งพาณิชยกิจ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
47411 การจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 1
47412 การจำหน่ายเครื่องเล่นวีดิโอเกม และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 1
47413 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม 1
47420 การขายปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับภาพและเสียงในร้านค้าเฉพาะ 1
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า 1
47513 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ตัดเย็บ 1
47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ 1
47522 ร้านขายปลีกสีทาน้ำมันชักเงาและแลกเกอร์ 1
47523 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์ 1
47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 1
47591 ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 1
47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว 1
47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน 1
47599 ร้านขายปลีกของใช้อื่นๆ ในครัวเรือนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1
47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร 1