ข้อมูลการจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 47411 การจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 29/09/2562