ข้อมูลชนิดแห่งพาณิชยกิจ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
10293 การผลิตน้ำปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการหมัก 1
10307 การผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วเปลือกแข็ง 1
10611 การสีข้าว 1
10713 การผลิตขนมไทยประเภทอบ 1
10732 การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและขนมหวานจากช็อกโกแลต 1
10752 การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ 1
10761 การผลิตกาแฟ 1
10792 การผลิตขนมไทยและขนมพื้นเมือง (ยกเว้นขนมอบ) 1
10794 การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย 1
10799 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1
11041 การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด 1
14111 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา (ยกเว้นเครื่องแต่งกายจากขนสัตว์) 1
14112 การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก (ยกเว้นเครื่องแต่งกายจากขนสัตว์) 1
14113 การผลิตชุดชั้นในและชุดนอน (ยกเว้นเครื่องแต่งกายจากขนสัตว์) 1
14114 การผลิตเสื้อผ้าสำหรับเด็กทารก 1