ข้อมูลชนิดแห่งพาณิชยกิจ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
23932 การผลิตผลิตภัณฑ์ประติมากรรมและของตกแต่งที่ทำจากเซรามิก 1
23933 การผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่ทำจากเซรามิก 1
23939 การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบปอร์ซเลนและเซรามิกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1
23952 การผลิตผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง 1
23954 การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 1
23959 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากคอนกรีตซีเมนต์และ ปูนปลาสเตอร์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1
24203 การผลิตสังกะสีตะกั่วดีบุกและผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว 1
25113 การผลิตประตู หน้าต่าง กรอบประตู หน้าต่าง ประตูใหญ่ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ทำจากโลหะ 1
25999 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1
29101 การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ 1
29102 การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล 1
29104 การผลิตยานยนต์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อการโดยสาร 1
30921 การผลิตจักรยาน 1
30922 การผลิตรถสำหรับคนพิการ 1
31001 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 1