ข้อมูลการจำหน่ายเครื่องเล่นวีดิโอเกม และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 47412 การจำหน่ายเครื่องเล่นวีดิโอเกม และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 29/09/2562