ข้อมูลชนิดแห่งพาณิชยกิจ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
66123 กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1
68101 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย 1
68102 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย 1
82990 การบริการทางอินเทอร์เน็ต 1
92001 กิจกรรมการขายสลากกินแบ่ง 1
93293 กิจกรรมการดำเนินงานร้านเกมและตู้เกมหยอดเหรียญ 1
93299 กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1