ข้อมูลชนิดแห่งพาณิชยกิจ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
31002 การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ 1
31003 การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน 1
31009 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุอื่นๆ (ยกเว้นหินคอนกรีตหรือเซรามิก) 1
32111 การผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีค่า 1
32120 การผลิตเครื่องประดับที่ทำจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง 1
32501 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม) 1
32502 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม 1
32902 การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียน 1
32904 การผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ 1
32909 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1
38213 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ 1
45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 1
45102 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ 1
45103 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 1
45104 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ 1