ข้อมูลร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 47591 ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 29/09/2562