ข้อมูลประกาย การระเบิด พลุที่ระเบิด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.15.7 ประกาย การระเบิด พลุที่ระเบิด 29/09/2562