ข้อมูลปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่น ๆ ที่ไม่ได้จำแนกไว้ในหมวดหรือประเภทอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.15.25 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่น ๆ ที่ไม่ได้จำแนกไว้ในหมวดหรือประเภทอื่น ๆ 29/09/2562