ข้อมูลท้องฟ้าจำลอง การโคจรของดวงดาว แบบจำลองอะตอม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.13.1 ท้องฟ้าจำลอง การโคจรของดวงดาว แบบจำลองอะตอม 29/09/2562