ข้อมูลฟ้าแลบ/ฟ้าผ่า สายฟ้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.15.3 ฟ้าแลบ/ฟ้าผ่า สายฟ้า 29/09/2562