ข้อมูลหิมะ เกล็ดหิมะ หรือผลึกหิมะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.15.17 หิมะ เกล็ดหิมะ หรือผลึกหิมะ 29/09/2562