ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วเปลือกแข็ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10307 การผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วเปลือกแข็ง 29/09/2562