ข้อมูลการผลิตชุดชั้นในและชุดนอน (ยกเว้นเครื่องแต่งกายจากขนสัตว์)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14113 การผลิตชุดชั้นในและชุดนอน (ยกเว้นเครื่องแต่งกายจากขนสัตว์) 29/09/2562