ข้อมูลตะเกียบ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 11.1.6 ตะเกียบ 29/09/2562