ข้อมูลมีด ส้อม และช้อน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 11.1.1 มีด ส้อม และช้อน 29/09/2562