ข้อมูลที่กรองกาแฟ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 11.1.18 ที่กรองกาแฟ 29/09/2562