ข้อมูลเครื่องและเครื่องใช้ในครัวประเภทอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 11.1.25 เครื่องและเครื่องใช้ในครัวประเภทอื่น ๆ 29/09/2562