ข้อมูลที่เปิดกระป๋อง ที่เปิดขวด ที่ขันจุกไม้คอร์ก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 11.1.14 ที่เปิดกระป๋อง ที่เปิดขวด ที่ขันจุกไม้คอร์ก 29/09/2562