ข้อมูลแปรงโกนหนวด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10.5.9 แปรงโกนหนวด 29/09/2562