ข้อมูลที่ทำความสะอาดไปป์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10.1.14 ที่ทำความสะอาดไปป์ 29/09/2562