ข้อมูลที่รัดกระเป๋าเดินทางหรือหีบเดินทาง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10.3.14 ที่รัดกระเป๋าเดินทางหรือหีบเดินทาง 29/09/2562