ข้อมูลมอระกู่ หรือ บ้องกัญชา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10.1.12 มอระกู่ หรือ บ้องกัญชา 29/09/2562