ข้อมูลที่ตัดซิการ์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10.1.15 ที่ตัดซิการ์ 29/09/2562