ข้อมูลจำพวกสินค้า/บริการ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
1 ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และการถ่ายภาพ รวมถึงการเกษตรกรรม การทำสวนละการป่าไม้ เรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต พลาสติกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต ปุ๋ยธรรมชาติ สารประกอบใช้ในการดับเพลิง สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุหรือในการบัดกรี สารเคมีใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร   สารใช้ในการฟอกหนัง สารยึดติดใช้ในอุตสาหกรรม 1
2 สี น้ำมันชักเงา แล็คเกอร์ สารกันสนิมและสารป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้ เชื้อสี สารที่ทำให้สีติดแน่น เรซินธรรมชาติ แผ่นและผงโลหะที่ใช้ในงานสี    งานตกแต่ง งานพิมพ์ และงานศิลป์ 1
3 สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อฟอกและสารอื่นที่ใช้ในการซักรีด สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ทำความสะอาด ขัด ถูและลบรอย สบู่ เครื่องหอม หัวน้ำมันหอมระเหย    เครื่องสำอาง น้ำยาใส่ผม ยาสีฟัน 1
4 น้ำมันและไขใช้ในอุตสาหกรรม สารหล่อลื่น สารประกอบใช้ดูดซับฝุ่นหรือทำให้ฝุ่นรวมตัว เชื้อเพลิง (รวมทั้งเชื้อเพลิงเครื่องยนต์) และวัสดุที่ใช้จุดให้    แสงสว่าง เทียนไข ไส้ตะเกียง 1
5 สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในการรักษาโรคสัตว์ สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยใช้ในทางการแพทย์ สารทางโภชนาการที่ดัดแปลงเพื่อใช้ในการแพทย์ อาหารสำหรับทารก วัสดุใช้ปิดแผล วัสดุใช้ตกแต่งแผล วัสดุใช้อุดฟัน ขี้ผึ้งทันตกรรม    ยาฆ่าเชื้อโรค สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้กำจัดสัตว์ที่เป็นอัตรายต่อพืชหรือสุขอนามัย  ยากำจัดเห็ดรา ยากำจัดวัชพืช 1
6 โลหะธรรมดาและโลหะธรรมดาผสม วัสดุก่อสร้างทำด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ทำด้วยโลหะ วัสดุโลหะใช้ทำทางรถไฟ สายเคเบิลและลวดทำด้วยโลหะธรรมดาที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เครื่องโลหะ วัสดุขนาดเล็กของเครื่องโลหะ ท่อและหลอดทำด้วยโลหะ ตู้นิรภัย สินค้าทำด้วยโลหะธรรมดาที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น สินแร่ 1
7 เครื่องจักรและเครื่องมือจักรกล มอเตอร์และเครื่องยนต์ (ยกเว้นที่ใช้กับยานพาหนะทางบก) อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ส่งกำลังของเครื่องจักร (ยกเว้น  ที่ใช้กับยานพาหนะทางบก) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในเกษตรกรรมที่เป็น  เครืองจักรและเครื่องมือจักรกล เครื่องฟักไข่ 1
8 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้มือ เครื่องตัดจิ้ม อาวุธประจำกาย มีดโกน 1
9 เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเดินเรือ การสำรวจ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ เกี่ยวกับสายตา การชั่ง การวัด การให้สัญญาณ การตรวจสอบ (ควบคุม) การช่วยชีวิตและการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเหนี่ยวนำ การเปิดปิดหรือสับเปลี่ยน การแปลง การสะสม การคุมค่าหรือการควบคุมไฟฟ้า เครื่องอัดเสียง เครื่องรับส่งหรือทำซ้ำภาพหรือเสียง เครื่องส่งข้อมูลโดยใช้กระแสแม่เหล็ก จานอัดเสียง เครื่องขายของอัตโนมัติ และ เครื่องกลสำหรับใช้กับอุปกรณ์เกี่ยวกับเหรียญ เครื่องคิดเงิน เครื่องคิดเลข และเครื่องจักรประมวลผลข้อมูล อุปกรณ์ดับเพลิง 1
10 เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางศัลยกรรม เวชกรรม  ทันตกรรม และการรักษาสัตว์ แขน ขา ตา และฟันเทียม สิ่งที่ใช้ในการบำรุงรักษากระดูก วัสดุใช้ในการเย็บแผล 1
11 เครื่องมือและเครื่องใช้เพื่อให้แสงสว่าง ให้ความร้อน กำเนิดไอน้ำ ปรุงอาหาร ทำให้เย็น ทำให้แห้ง ระบายอากาศ จ่ายน้ำและสุขอนามัย 1
12 ยานพาหนะ เครื่องที่ใช้เพื่อการเดินทางโดยทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ำ 1
13 อาวุธปืน ยุทโธปกรณ์และเครื่องยิง วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ 1
14 โลหะมีค่าและโลหะมีค่าผสม สินค้าที่ทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่าซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น อัญมณี หินมีค่า เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการบอกหรือนับเวลา 1
15 เครื่องดนตรี 1