ข้อมูลเครื่องจักรและเครื่องมือจักรกล มอเตอร์และเครื่องยนต์ (ยกเว้นที่ใช้กับยานพาหนะทางบก) อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ส่งกำลังของเครื่องจักร (ยกเว้น  ที่ใช้กับยานพาหนะทางบก) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในเกษตรกรรมที่เป็น  เครืองจักรและเครื่องมือจักรกล เครื่องฟักไข่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 7 เครื่องจักรและเครื่องมือจักรกล มอเตอร์และเครื่องยนต์ (ยกเว้นที่ใช้กับยานพาหนะทางบก) อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ส่งกำลังของเครื่องจักร (ยกเว้น  ที่ใช้กับยานพาหนะทางบก) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในเกษตรกรรมที่เป็น  เครืองจักรและเครื่องมือจักรกล เครื่องฟักไข่ 29/09/2562