ข้อมูลเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางศัลยกรรม เวชกรรม  ทันตกรรม และการรักษาสัตว์ แขน ขา ตา และฟันเทียม สิ่งที่ใช้ในการบำรุงรักษากระดูก วัสดุใช้ในการเย็บแผล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10 เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางศัลยกรรม เวชกรรม  ทันตกรรม และการรักษาสัตว์ แขน ขา ตา และฟันเทียม สิ่งที่ใช้ในการบำรุงรักษากระดูก วัสดุใช้ในการเย็บแผล 29/09/2562