ข้อมูลโลหะธรรมดาและโลหะธรรมดาผสม วัสดุก่อสร้างทำด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ทำด้วยโลหะ วัสดุโลหะใช้ทำทางรถไฟ สายเคเบิลและลวดทำด้วยโลหะธรรมดาที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เครื่องโลหะ วัสดุขนาดเล็กของเครื่องโลหะ ท่อและหลอดทำด้วยโลหะ ตู้นิรภัย สินค้าทำด้วยโลหะธรรมดาที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น สินแร่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 6 โลหะธรรมดาและโลหะธรรมดาผสม วัสดุก่อสร้างทำด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ทำด้วยโลหะ วัสดุโลหะใช้ทำทางรถไฟ สายเคเบิลและลวดทำด้วยโลหะธรรมดาที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เครื่องโลหะ วัสดุขนาดเล็กของเครื่องโลหะ ท่อและหลอดทำด้วยโลหะ ตู้นิรภัย สินค้าทำด้วยโลหะธรรมดาที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น สินแร่ 29/09/2562