ข้อมูลสี น้ำมันชักเงา แล็คเกอร์ สารกันสนิมและสารป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้ เชื้อสี สารที่ทำให้สีติดแน่น เรซินธรรมชาติ แผ่นและผงโลหะที่ใช้ในงานสี    งานตกแต่ง งานพิมพ์ และงานศิลป์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2 สี น้ำมันชักเงา แล็คเกอร์ สารกันสนิมและสารป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้ เชื้อสี สารที่ทำให้สีติดแน่น เรซินธรรมชาติ แผ่นและผงโลหะที่ใช้ในงานสี    งานตกแต่ง งานพิมพ์ และงานศิลป์ 29/09/2562