ข้อมูลอาวุธปืน ยุทโธปกรณ์และเครื่องยิง วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13 อาวุธปืน ยุทโธปกรณ์และเครื่องยิง วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ 29/09/2562