ข้อมูลโลหะมีค่าและโลหะมีค่าผสม สินค้าที่ทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่าซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น อัญมณี หินมีค่า เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการบอกหรือนับเวลา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14 โลหะมีค่าและโลหะมีค่าผสม สินค้าที่ทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่าซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น อัญมณี หินมีค่า เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการบอกหรือนับเวลา 29/09/2562