ข้อมูลสิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อฟอกและสารอื่นที่ใช้ในการซักรีด สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ทำความสะอาด ขัด ถูและลบรอย สบู่ เครื่องหอม หัวน้ำมันหอมระเหย    เครื่องสำอาง น้ำยาใส่ผม ยาสีฟัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3 สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อฟอกและสารอื่นที่ใช้ในการซักรีด สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ทำความสะอาด ขัด ถูและลบรอย สบู่ เครื่องหอม หัวน้ำมันหอมระเหย    เครื่องสำอาง น้ำยาใส่ผม ยาสีฟัน 29/09/2562