ข้อมูลยานพาหนะ เครื่องที่ใช้เพื่อการเดินทางโดยทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ำ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 12 ยานพาหนะ เครื่องที่ใช้เพื่อการเดินทางโดยทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ำ 29/09/2562