ข้อมูลสิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในการรักษาโรคสัตว์ สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยใช้ในทางการแพทย์ สารทางโภชนาการที่ดัดแปลงเพื่อใช้ในการแพทย์ อาหารสำหรับทารก วัสดุใช้ปิดแผล วัสดุใช้ตกแต่งแผล วัสดุใช้อุดฟัน ขี้ผึ้งทันตกรรม    ยาฆ่าเชื้อโรค สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้กำจัดสัตว์ที่เป็นอัตรายต่อพืชหรือสุขอนามัย  ยากำจัดเห็ดรา ยากำจัดวัชพืช


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5 สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในการรักษาโรคสัตว์ สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยใช้ในทางการแพทย์ สารทางโภชนาการที่ดัดแปลงเพื่อใช้ในการแพทย์ อาหารสำหรับทารก วัสดุใช้ปิดแผล วัสดุใช้ตกแต่งแผล วัสดุใช้อุดฟัน ขี้ผึ้งทันตกรรม    ยาฆ่าเชื้อโรค สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้กำจัดสัตว์ที่เป็นอัตรายต่อพืชหรือสุขอนามัย  ยากำจัดเห็ดรา ยากำจัดวัชพืช 29/09/2562