ข้อมูลที่ตัดผม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10.5.11 ที่ตัดผม 29/09/2562